DeZona.com

Архитектурна кръгла маса за подобряване на застроената среда в светлината на стратегията „Европа 2020” ще се проведе в София

Събитието е организирано по инициатива на председателя на Камарата на архитектите в България – арх. Петко Йовчев и ще се проведе под егидата на Президента на Република България – Росен Плевнелиев.

В европейския форум, който ще се състои в София на 11.05.2012 г. ще се обсъдят промените, които биха спомогнали за подобряване на качеството на живот на гражданите чрез намаляване на енергийната зависимост и възстановяване на европейските икономики от кризата. Кръглата маса е организирана с подкрепата на Архитектурния съвет на Европа, Министерството на регионалното развитие и Столична община.

На събитието ще бъдат дискутирани още финансови и нормативни проблеми и стимулите за създаване на по-здравословна, дълготрайна, вдъхновяваща и природосъобразна среда. Ще бъде обърнато внимание и на влиянието на „зеленото" строителство, качеството на техническите задания, и творческата свобода върху удовлетвореността на гражданите. Ролята и отговорностите на проектантите и ефектът от работа на цени „под себестойност" също ще бъдат разгледани.

Вижте още:

арх. Веселин Веселинов: Поглед към София през 2020 г.

Последно променена в Четвъртък, 12 Април 2012 14:42

DeZona.com © DezonaGroup Ltd. All rights reserved.

Top Desktop version