DeZona.com

dontdiy: Пътят към енергийна ефективност е политика на все повече държави

dontdiy:  Пътят към енергийна ефективност е политика на все повече държави фотография: dontdiy

Интервю: арх. Ивко Станев

Студиo dontdiy е основано през 2010г. от архитектите Светослав Мичев, Стафан Минков и Христо Станкушев. Наскоро ви представихме съвместния проект на арх. Станкушев и арх. Мичев с инж. Румен Йорданов от Asian European Engeneering (AEE), спечелил конкурса за българска пасивна къща в с. Лозен, край София. Ето какво ни разказаха проектантите за самия конкурс, за проектите, взели участие, включително и за техния собствен, за нивото на конкурсите в България и за това как младите български архитекти да се преборят с кризата...

Как разбрахте за конкурса и защо решихте да участвате в него? Какво според вас отличава проекта ви от останалите претенденти? Какво свързва тримата и защо решихте да работите заедно по проекта?

dontdiy: От известно време търсехме подходяща възможност да направим общ проект с наш познат, консултант по енергийна ефективност - Asian European Engineering (AEE) и след като беше официално обявен конкурса за Пасивна къща Лозен в началото на годината, решихме да направим предложение. Работата с АЕЕ (www.aee-ltd.com) и спецификата на задачата ни даде възможност да изследваме аспекти на жилищната сграда, които традиционно не се разработват в детайли, и да проектираме къща, напълно отговаряща на стандарта Passive House. АЕЕ разработиха динамични компютърни модели – Ecotech за слънчева радиация и естествена дневна светлина и IES VE за енергийна симулация и CFD, като се съобразяваха с международни стандарти за енергийна ефективност и устойчиво развитие LEED, ASHRAE Standard 62.1, Standard 90.1 и CIBSE Guidelines. Всичко това ни даде възможност да се концентрираме върху архитектурния облик и интериорното оформление на сградата, докато енергийният консултант прецизира отделните енергоефективни елементи.

АЕЕ: Основен плюс за нашата работа е, че прилагаме холистичен и интегриран подход при развитието на проекта. Свързва ни нашият интерес към архитектурата, строителството и съвременните им тенденции, а и се познаваме от дълги години, въпреки че не сме имали шанса да работим заедно досега. По настоящем Христо и Светослав и компанията им dontdiy са базирани в София, а AEE Ltd – в Хонгконг. Затова решихме да съчетаем нашия разнороден опит в един екип, който предлага богато културно, технологично и идейно разнообразие.

Смятате ли, че конкуренцията ви беше достойна? Имахте ли фаворити сред останалите проекти?

dontdiy: В конкурса участваха проекти от различни части на света и финалната селекция, както и премираните проекти са на високо ниво. Особено много харесваме проекта на Artur Almeida и Joana Costa, който достигна до финала, но за съжаление не беше сред отличените.

Какво е мнението ви за организацията на конкурса? Участвали ли сте и печелили ли сте досега други архитектурни конкурси? Какво е мнението ви за българските архитектурни конкурси като цяло? В какви конкурси предпочитате да участвате - български или чуждестранни?

dontdiy: Участието в архитектурни конкурси е отлична възможност за всеки един млад архитект да представи идеите си и да сравни нивото си с останалите. Пасивна Къща Лозен не е първият международен конкурс, в който участваме, но със сигурност е един от най-добре подготвените. Организаторите се бяха постарали не само да предоставят необходимата изходна база данни за проектиране, но и да осигурят международно жури, което да разгледа всеки един от проектите с нужното внимание. Бяхме впечатлени от препоръките на журито към нашия проект, които бяха вникнали в детайли в енергийната концепция на къщата и предлагаха мерки за допълнително подобряване на енергийната ефективност , като например позициониране на прозорците в изолационния слой на фасадата, изваждане на гаража от общия отопляем обем и допълнителни елементи за защита от прегряване през лятото.

Винаги, когато имаме възможност и време, участваме в архитектурни конкурси, като сме правили проекти както за български, така и за чуждестранни. Нямаме предпочитания, стига задачата да е интересна и постижима, а журито – авторитетно. Хубаво е, че напоследък в България се организират все повече архитектурни конкурси, като по този начин се развива култура на провеждане на конкурси, самите организатори трупат опит и вършат все по-професионално своята работа, което неминуемо води и до нарастване на международното участие и вдигане на нивото.

Удовлетворени ли сте от наградата си? До колко е важен размерът на възнаграждението в един архитектурен конкурс? Какво спечелихте освен паричната награда?

dontdiy: Паричната награда със сигурност не е най-важното нещо в един конкурс – за нас от значение е възможността да реализираме идеите си, както и създаването на контакти. Освен това този конкурс за енергоефективна къща задава посока на развитие и ще окаже влияние върху начина, по който подхождаме към бъдещите ни проекти. Най-полезно за нас беше работата със специалист по енергийна ефективност по конкретен проект с дефинирани параметри, като се надяваме да работим заедно и по нови проекти.

АЕЕ: От момента, в който решихме да се включим в конкурса, паричната награда беше на много заден план за нашата мотивация. Това, което постигнахме, е ефектвна логистика и съвместна работа от разстояние (проектът бе координиран от София и Хонгконг) и качествен резултат, който бе оценен високо и от нашите колеги – участници и жури. Освен това нека не забравяме, че целта на конкурса е популяризиране на пасивното и устойчиво строителство на местния пазар в България и ако това се постигне, би било ценно за нас. Чрез участието и победата в този конкурс се надяваме също да заявим намерението си да сме участници и движеща сила на този процес и в бъдеще.

Каква беше първоначалната ви концепция за проекта и мислите ли, че я изпълнихте в крайния вариант?

dontdiy: Първата архитектурна идея беше да направим тясна и дълга полувкопана в земята къща, в която всички жилищни помещения да се ослънчават от юг, а всички сервизни и технически – да са от северната страна. Основният минус на този вариант се оказа невъзможността за естествена вентилация, а и след като консултантът направи сметките по протокола за пасивна къща се оказа, че не може да постигнем минималните показатели обем/използваема площ и площ на фасадите/използваема площ. Изпробвахме още няколко варианта на обемно-пространствено решение, докато достигнем до сегашната компактна форма, в която голяма част от жилищните помещения са с южно изложение, вентилират се естествено и получават достатъчно дневна светлина. В крайна сметка целта беше да направим една красива пасивна къща, което смятаме, че журито оцени.

АЕЕ: Във финалния проект основните акценти са върху оптимизация на формата, употреба на терена (вкопаване на част от къщата), организация на пространството, позволяваща естествена вентилация, оптимизиране на прозорците за постигане на баланс между дневна светлина, естествена вентилация и топлопритоци/топлозагуби. Допълнително потърсихме максимална регенерация на топлинната енергия в механичните системи и използване на природните ресурси – съхраняване на сняг за климатизация, дъждовна вода за напояване и подпочвени води за нечисти битови нужди и напояване.

От къде получихте своето "know how" за проектиране на пасивни сгради?

dontdiy: Това е първата пасивна къща, която проектираме и нямаше да можем да се справим без помощта на АЕЕ и техния опит в областта на устойчивото развитие. Те от години се занимават с проектиране на устойчиви сгради, сертифициране на сгради по LEED, BEAM Plus и други международни системи, проектиране на сградни инсталации, тестване и прием на инсталации, енергиен одит и детайлни анализи с помощта на компютърни симулации (енергийни, слънчева радиация, осветеност, CFD).

АЕЕ: Конкурсът беше фокусиран върху стандарта Passive House, който идва от Германия и е един от най-стриктните енергийни стандарти в света. Изиксванията за една Passive House сграда са ясно структурирани и конкретни, но концепциите им не са принципно различни от другите международни стандарти за зелено строителство и устойчиво развитие. Ние имаме опит в редица проекти по стандарти като LEED, BEAM Plus, Green Star и редица национални екологични и енергийни стандарти. При развитието на нашия проект ние стриктно спазихме всички спицифики на Passive House, но и надградихме с приложими концепции от други стандарти и някои иновации, подходящи за климата и локацията на Пасивната Къща Лозен.

Кое е по-важно според вас при разработването на проект за пасивна сграда - хармоничен и изразителен архитектурен облик или интелигентни решения за постигане на висока енергийна ефективност? Кое от двете смятате, че преобладава във вашия проект и умишлено ли е?

dontdiy: Задължителните условия при проектиране на пасивна сграда са заложени в стандарта Passive House и попълването на PHPP протокола изисква постигането на съвсем конкретни параметри. Благодарение на работата на консултанта по енергийна ефективност успяхме да постигнем високи показатели по тези критерии и дори да преизпълним някои от изискванията. Не може да се каже обаче, че мерките за енергийна ефективност пречат или компрометират архитектурния облик на сградата – те по-скоро задават рамки, а понякога дори и решения в процеса на проектиране. Работата с АЕЕ ни даде възможност да се концентрираме върху решаване на архитектурните естетически проблеми на екстериора, интериора и представянето, докато енергийният консултант разработва отделните мерки за енергийна ефективност и обединяването им в един цялостен работещ механизъм. Опитът ни показва, че работата със специалисти от други сфери винаги води до по-качествени разултати и дава по-завършен продукт.

АЕЕ: Нека повторим, че изградихме проекта, прилагайки холистичен и интегриран подход. В резултат от това можем да постигнем хармония между архитектура и ефективност, защото тези две идеи са заложени във всеки елемент на сградата.

Каква е алтернативата, според вас, за многото безработни архитекти в момента?

dontdiy: Архитектурната работа е изключително разнообразна и дава възможност за реализация на проекти с различни мащаби – от градоустройство до продуктов и мебелен дизайн. Затова и всеки един архитект има възможност да избере сфера, в която да специализира и да разработи своя специфична концепция и решения, с които да бъде конкурентно способен и да се отличава от останалите. Строителният пазар претърпя множество промени през последните години и в момента за все повече архитекти от основно значение е това да могат да намерят и спечелят нови клиенти, за разлика от предишни години, в които бюрата отказваха работа, тъй като нямаха капацитет да се справят. Всичко това е нормален процес в развитието на пазара и е задължение на архитекта да намира своето място в непрекъснато променящите се условия.

Ще продължите ли да работите в областта на пасивната архитектура?

dontdiy: Пътят към енергийна ефективност е политика на все повече държави и все по-често ще се обръща внимание на това в строителството. Надяваме се и в България това да се превърне в нормална и добра практика и дано все повече да се срещаме с клиенти, които да изискват това от нас.

АЕЕ: Определно да, тъй като това е една основна част от нашата работа.

Светослав Мичев, Стафан Минков и Христо Станкушев

DeZona.com © DezonaGroup Ltd. All rights reserved.

Top Desktop version