DeZona.com

Ивайло Здравков: Защо да инвестираме в селски туризъм?

Ивайло Здравков: Защо да инвестираме в селски туризъм? фотография: touristmaker.bg

Селският туризъм е отрасъл с голям потенциал и малко реализации в България. Това го превръща в печеливша и търсена ниша за инвестиране. Освен всичко друго желаещите да разработят подобен бизнес могат да кандидатстват за безвъзмездно подпомагане по програма "Развитие на селските райони". Вижте подробните съвети и разяснения по темата, които дава Ивайло Здравков - управляващ съдружник в консултантска компания "Енпром" ООД. Статията е публикувана и на сайта: http://didproekt.blogspot.com.   

"Защо да инвестираме в селски туризъм?

Има няколко основни акцента, които оказват сериозно влияние при избора ни да инвестираме в селски туризъм и смело можем да кажем, че те са повече от благоприятни:

Сериозно финансиране от страна на програмите за безвъзмездно подпомагане;

Основен приоритет на ЕС в частност Мярка 311 и 312;

България, като страна, има огромен потенциал за развитието на този тип туризъм;

Секторът не е развит и позволява на предприемчивите хора да инвестират и спечелят от това.

001---freebg eu

Фотография: freebg.eu

Нека да разгледаме защо е толкова добра инвестиция!

Селският туризъм получава сериозно финансиране по програма „Развитие на селските райони" – Мярка 311/312. Трябва да знаете, че, когато предприемете това начинание, Вие получавате 70% безвъзмездно финансиране, като общата стойност на вашата инвестиция не трябва да надвишава левовата равностойност на 400 000 евро.

Програмата позволява финансиране, както за реконструиране на вече съществуваща къща, която да бъде преобразувана на „Къща за гости", така и да изградите от „гола" ливада чисто нова „Къща за гости".

Имайте предвид, че програмата допуска разходи от А до Я, а иначе казано от СМР частта (строително монтажните работи), през пълно обзавеждане, изграждане на басейни, закупуване на моторни превозни средства до озеленяването на дворното пространство.

002---bgturist net

Фотография: bgturist.net

Какво трябва да знаем при подготовката на проектната документация?

Целият цикъл при подготовката на един проект за финансиране по Мярка 311/312 може да бъде разделен на три основни етапа:

A. Подготовка на задължително прилежащата проектна документация, както и подготовката на самия бизнес план + финансова обосновка;

a) Това е старта! Основните акценти тук са проектирането на самата къща за гости, и разработката на бизнес плана. При започване на самото проектиране архитектът трябва да подготви така проекта, че той да бъде съобразен с изискванията на програмата, защото това до голяма степен решава положителната оценка за финансиране на вашия проект. Какво имам предвид: Тук голям принос има добрият консултант – Защо? Фонд земеделие има лимити за СМР на квадратен метър, както и за обзавеждане на стаи. Работата на консултанта е да знае тези лимити, като по този начин архитектът може да заложи максимума на допустимост и така вашият проект няма да има редукция на финансовата помощ и ще може да усвои максимума на допустимата субсидия. Имайте предвид, че ако надвишите тези лимити и се стигне до редуциране на субсидия, проектът Ви може да „падне" на бизнес план, което автоматично води до отхвърлянето му. Друг важен момент е самата финансова обосновка към бизнес плана – Защо? Има тънкости, с които трябва да се съобразите при изчисленията – тук всяка грешка е ФАТАЛНА, допуснете ли я, знайте че проектът Ви бива отхвърлен моментално (Много хора, които са я допускали могат да потвърдят).

B. Десетдневка

b) Ключов момент за достигане до финала! Когато проектът Ви пристигне в ЦУ (Централно управление) и бъде разпределен на конкретен експерт той започва да го оценява, възникват определени спорни моменти по самия проект, за които той ще иска допълнително разяснение по определени части на бизнес плана, които не разбира, както и подмяна на определени документи и/или корекции по тях. Когато състави списък с разяснителни въпроси той бива изпратен до вас и Вие имате 10 дни да върнете исканата информация и/или документи на съответния експерт, ако Вие не може да се справите в конкретния срок, проектът Ви ще бъде отхвърлен. Както и ако подадете грешна информация, проектът Ви ще бъде отхвърлен. Ако има определени документи, които изискват повече от десет дни срок за набавяне, има начини да се удължи при определена процедура!

C. Подписване на договор с ДФЗ (Държавен Фонд Земеделие) и започване на изпълнението на проекта по заложените дейности, както и неговото управление.

c) Разковничето! След като сте подписали договор с ДФЗ започва реалното изпълнение на дейностите заложени по проекта, както и осигуряване на авансово плащане за неговото започване. Акцентът тук е правилното отчитане на проекта, което означава, че си гарантирате безпроблемното финансиране от страна на програмата. Тук пак има роля консултанта, който да следи и да подготвя коректно необходимата документация. – Защо? Всяко своеволие и/или грешно подадена информация води до „отрязване" на конкретния одобрен разход! И той си остава за ваша сметка. Имайте предвид, че може да подменяте вече одобрени подизпълнители за СМР частта, както и за другите заложени дейности, но за да стане това си има определени правила, с които трябва да се съобразите, и така да бъдат подготвени съответните обосновки, че те да докажат истинността на наложените промени."

Ивайло Здравков

Ивайло Здравков

Ивайло Здравков е съосновател на „Енпром“ ООД. Това е консултантска компания, която представя своите услуги на български фирми и предприятия, които искат да развиват и управляват своя бизнес успешно. Фирмата разработва и управлява проекти за кандидатстване по различни национални, европейски и международни финансови програми. Изработва и маркетингови стратегии, бизнес планове и финансови анализи.

Уеб сайт: finansirane.eu/

DeZona.com © DezonaGroup Ltd. All rights reserved.

Top Desktop version