DeZona.com

Соларна система за дома и басейна от Bosch

Соларна система за дома и басейна от Bosch Соларна система за басейн Bosch

Освен подгряването на битова гореща вода (БГВ) чрез двусерпентинен бойлер, соларната система подпомага подгряването на водата в басейна, като работи с приоритет за бойлера. При малко слънцегреене или при достигане на максималната температура на бойлера, отчетена от датчикa, подгряването на водата в басейна започва чрез трипътен вентил.

Топлопренасянето се осъществява през външен пластинчат топлообменник от благородна стомана или топлообменник за доподгряване. Голямата колекторна площ обуславя дял на соларното подгряване на топла вода до 80 %. За открити басейни може да се постигне увеличаване на времето на ползване с един месец.

Топлинни загуби

Басейнът губи голяма част от топлината си през водната повърхност. Колкото по-висока е температурата на водата, толкова по-големи са загубите от изпаряване. Фактор за загубата на топлина е и температурната амплитуда. Например, температурата на въздуха в закритите басейни обикновено е 1 до 3 K по-висока от тази водата. Колкото по-сух е въздухът над водната повърхност, толкова по-високи са загубите от изпаряване. Обикновено в закритите басейни относителната влажност на въздуха е между 55% и 65%. Тъй като топлинните загуби през стените на басейна са относително малки, соларната система за отопляване на басейн се оразмерява спрямо повърхността му. При открити басейни оразмеряването не може да бъде направено вследствие на необходимото увеличение на температурата, тъй като температурната разлика между вода и въздух, както и относителната влажност са зависими от метеорологичните условия.

Оразмеряване

Ако соларната система трябва да служи освен за отопление на басейна и за производство на БГВ, то броят на колекторите за отопление на басейна и за подгряване на битова вода трябва да се добавят един към друг. Ориентировъчното оразмеряване на соларната система е зависима от площта на басейна и желаната температура на водата. За първото приближение се приема номинална температура на басейна 24оС и се определя необходимият брой на колекторите според размера на басейна. При закрит басейн без топлозащита, като основно правило важи, че колекторната площ е наполовина от площта на басейна. За външен басейн без топлозащита, основното правило е, че колекторната площ е равна на площта на басейна.

Техника на инсталациите

Соларната топлина се добавя към водата в басейна през топлообменник във филтърния контур. Тръбен топлообменник може да бъде вграден директно във филтърния контур, а пластинчат топлообменник - посредством байпас. При хлорирана вода, топлообменникът трябва да бъде произведен от благородна стомана или специална медна сплав. Соларният регулатор превключва в зависимост от температурата на колектора между соларната помпа и филтърната помпа. Чрез допълнителен топлообменник може да бъде свързан и конвенционален котел за доподгряване. По този начин става възможно подгряване на водата и при лошо време. Към соларното подгряване може да се интегрира соларно производство на БГВ, което не оскъпява значително инсталацията, тъй като само колекторното поле трябва да се оразмери малко по-голямо. Чрез трипътен вентил в соларния контур може да следва с приоритет подгряване на басейна или на битова вода, което се настройва в соларния регулатор.

Същност и управление

Управлението на инсталацията става чрез Bsol 300. Ако е използван котел с управление Bosch Heatronic 3 и регулатор FW200, хидравликата може да се реализира със соларен модул ISM 2. Поради високата мощност при прекъсването комутацията на циркулационната помпа на басейна се прави през отделно реле. При избора на пластинчат топлообменник трябва да се обърне внимание на съдържанието на хлор във водата на басейна. Връзките на топлообменникa в контура на басейна не бива да се изпълняват от пластмаса, тъй като те са подложени на високи термични натоварвания. Като цяло колекторната площ се определя от наличната повърхност на басейна и желаното температурно увеличение. Във всеки случай се препоръчва използването на покритие за басейна, тъй като най-големите загуби на топлина стават именно при изпаряване от водната повърхност.

Допълнително реле за циркулационни помпи на басейн

Циркулационните помпи за басейн са с висока мощност и за това обикновено не могат да се включват директно към комутационното реле в соларния регулатор. Мощността на превключване на регулатора Bsol 300 е 375 W. Всички по-високи мощности на превключване следва да се изпълнят с отделни релета, свързани паралелно на регулаторното реле.

http://www.bosch-climate.bg

Последно променена в Сряда, 07 Март 2012 22:39

DeZona.com © DezonaGroup Ltd. All rights reserved.

Top Desktop version