DeZona.com

3D: Bulgaria Air Tower от Ателие Серафимов Архитекти

3D: Bulgaria Air Tower от Ателие Серафимов Архитекти визуализации: серафимов архитекти

Проект: Bulgaria Air Tower

Студио: Ателие Серафимов Архитекти

Инвеститор: Дизайнбилд

Тип: Многофункционална сграда с търговски, експозиционни и офис площи

Площ: РЗП = 34 304 кв.м

Местоположение: София, България

Описание: Предмет и цел на проекта е създаването на един съвременен, сложен в архитектурно-планировъчно и обемно-пространствено отношение комплекс, имащ за цел съвместно съжителство на представителна експозиционна площ, група от магазини и офисна част.

Галерия:

Още за проекта:

Предмет и цел на проекта е създаването на един съвременен, сложен в архитектурно-планировъчно и обемно-пространствено отношение комплекс, имащ за цел съвместно съжителство на представителна експозиционна площ, група от магазини и офисна част. Шоурумът е разположен успоредно на бул. „Брюксел" и е изцяло остъклен към него. Входът естествено също е ориентиран към булеварда. Входът за посетителите и работещите в офисните етажи е с богато остъкляване и създава съвременно пространство с необходимата площ и обзавеждане. Достъпът до магазините е осъществен на ниво партер.

До всички етажи на магазините се стига чрез самостоятелни стълби и асансьор. Това е продиктувано от силната денивелация. Самите магазини са ориентирани в посока бул. "Брюксел". Плановата разработка предлага съвременен "пейзажен" тип офиси с богато остъкляване.

Обемното решение на офисната сграда е подчинено на подчертано запомнящата се форма - динамична и носеща духа на съвременно отношение към пластиката в модерната архитектура.

DeZona.com © DezonaGroup Ltd. All rights reserved.

Top Desktop version