DeZona.com

Преустройство на морската гара във Варна от арх. Емилия Манева

Преустройство на морската гара във Варна от арх. Емилия Манева изображения: арх. Манева

Проект: Морска гара и трафик кула на гр. Варна и ново градоустройствено и ландшафтно решение на зоната на морската гара и зоната на пристанище „Варна – изток"

Проектант: арх. Емилия Павлова Манева ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. )

Ръководител: арх. Румен Грънчаров

Площ: РЗП = 20320 кв.м

Местоположение: гр. Варна, България

Описание: Проектът включва цялостно преустройство на зоните на съществуващата морска гара и на товарното пристанище „Варна – изток", които според новия ОУП на Варна са предвидени за зона с обществен достъп, обслужваща пътникопотока от пасажерските кораби. Новата паркова среда се явява своеобразно продължение на Морската градина, а проектното предложение за нова морска гара композиционно участва в пейзажа. Връзката сграда - море е пресъздадена чрез отражението на морската гара във водата, което завършва цялостния и облик.

Галерия:

Чертежи:

Още за проекта от арх. Манева:

Варна е съвременен морски град, който се развива с много бързи темпове. През последните години той се превърна в интересна туристическа и бизнес дестинация, както и в административен център на българското Черноморие.

За постигане на нова и модерна визия на града, новият градоустройствен план на Община Варна включва цялостно преустройство на територията на пътническото пристанище. Увеличеният пътникопоток също е причина, поради която Варна се нуждае от една модерна сграда, която да изпълнява функцията на Морска гара, но да се възприема и като символ на красивата ни морска столица.

От една страна, това е основният ми мотив да избера тази тема, а от друга – предизвикателството да проектирам сграда, която е първа по рода си за страната ни.

След задълбочено проучване на градоустройствената ситуация и функционалната проблематика на този тип сграда, изготвих задание за проектиране на една модерна като визия и като функция морска гара и прилежащата паркoва среда.

Съществуващата морска гара, построена през 1968 година, е ситуирана върху изкуствено създаден кей, чиято дължина не е достатъчна за обслужването на по-големите круизни кораби.

Непосредствено до пътническия терминал е разположено товарното пристанище „Варна – изток". Според новия ОУП, то ще бъде преместено навътре във варненския залив, а освободеният терен е предвиден за нова морска гара, яхтено пристанище и паркова зона с обществен достъп.

За да реша проблема с недостатъчната дължина на сегашния обслужващ кей, ситуирах сградата на един от освободените кейове на товарното пристанище. Дължината на новия пристан позволява обслужването на два круизни кораба едновременно. Новото местоположение на морската гара съкращава отстоянето до спирките на градския транспорт, улеснява достъпа до сградата и връзките с центъра на града.

Основната ми идея във функционалното решение е обслужването на пътникопотока на второ ниво, съобразено с височината на пасажерския вход/изход. Подхода към сградата и връзката с инфраструктурата се осъществява посредством рампи, разположени във височина над парка. По този начин се избягва пресичане на пътя на движение на пасажерите и пътя на движение на разхождащите се в парка. Част от пространството на парка се развива под сградата и по този начин интензивното движение на пътникопотока не обезпокоява свободното движение на хората в парка.

Концепцията ми за обемно-пространственото решение пресъздава връзката на сградата с морето. Отражението на морската гара във водната повърхност завършва в композиционно отношение цялостния и облик. При поглед от парка, формата на сградата създава усещане за насоченост към града, допълнена от своето водно отражение. При поглед откъм пристигащия кораб и морето се създава представа за вход и врата към града. Формата на сградата позволява обслужване на кораби от двете страни на кея.

Основна функционална част на сградата е зоната за обслужване на пасажери. Допълнителни функционални зони са обслужващо-служебна зона, конферентна част, зона за обществено хранене и трафик кула.

Зоната за обслужване на пасажери се дели на две основни части - обслужване на круизни кораби и обслужване на по-малки пътнически кораби.

Обслужването на круизни кораби става на второ ниво, като пътникопотокът е разделен на пристигащи и заминаващи. Достъпът до тази зона е осигурен посредством рампата, разположена над парка, като е предвиден пешеходен и автомобилен достъп.

Зоната за обслужване на по-малките пътнически кораби е разположена на кота 0 (кота кей).

Допълнителните функционални зони са: обслужваща служебна зона; конферентна част; зона за обществено хранене и трафик кула.

Обслужваща служебна зона

Между зоната за обслужване на круизни кораби и зоната за обслужване на по-малки пътнически кораби е разположена обслужващата служебна зона. От тук става зареждането на зона обществено хранене. На това ниво е входът към трафик кулата.

На кота +6.00, непосредствено над зоната за обслужването на по-малки пътнически кораби е разположена администрацията на морска гара.

Конферентна част

Все по-често Варна става място за провеждане на бизнес срещи и конференции, като една част от деловите хора предпочитат морския транспорт, както и организираните бизнес пътувания по море. Това поражда нуждата от наличие на конферентна зала в сградата на морска гара. Разположила съм тази зала в предната част на сградата. Достъпът до залата на пристигащите пасажери от круизните кораби става посредством вертикалната комуникация, свързваща зоната на пристигане и парка.

Зона за обществено хранене

Зоната за обществено хранене е свободно достъпна, както за пасажерите, така и за външни хора. Ситуирана е в предната част на сградата, над конферентната зала, на коти +10.00, +14.00 и +18.00.

Трафик кула

Пилотската служба е разположена в най-високата част на V-образната кула, като е съобразена с нормативните изисквания за височина на трафик кула.

Сградата е изпълнена със стоманена конструкция. Част от обемите на сградата представляват пространствени ферми. Трафик кулата работи като конзола като е осигурена необходимата дълбочина на фундиране.

Основният функционален обем на Морската е изпълнен с окачена стъклена фасада като сградата ще бъде защитена от прекомерно ослънчаване посредство решетка, разположена пред окачената фасада. При мястото на ръкавите ще има възможност за отваряне на остъклението, като по този начин те безпрепядствено ще могат да се свържат с кораба. Външното покритие на трафик кулата също е окачена фасада, като в ниската си част елементите са плътни, а във високата – прозрачни, което визуално олекотява конструкцията.

 

DeZona.com © DezonaGroup Ltd. All rights reserved.

Top Desktop version