DeZona.com

3D: Офис сграда Урбано модул от Aedes Studio

3D: Офис сграда Урбано модул от Aedes Studio визуализации: aedes studio

Проект: Урбано модул

Студио: Aedes Studio

Възложител: Аргогруп-екзакт

Изпълнител: Софбилд

Тип: Офис сграда

Местоположение: София, България

Описание: Проект за офис сграда, чиято функция, наред с малкия парцел и голямата разрешена височина, предопределят развитието по вертикала.

Галерия:

Чертежи:

Още за проекта от Aedes Studio:

Концепцията на сградата започва от две отправни точки – анализа на мястото и анализа на функцията.

За да анализираме мястото тръгваме към него по бул. „Ал. Стамболийски" от площад „Св. Неделя". Движим се в градска среда, традиционна за центъра на София. Сравнително равномерният силует на сградите е прекъснат веднъж при площад „Възраждане" и още веднъж от високия обем на сградата на НОИ. Новата офис сграда се намира от същата страна и с разрешените 15 етажа е определена за втори вертикален репер по тази ос. Затова за нея избрахме светъл камък, подобен на използвания за НОИ.

След като пресечем „Опълченска" обстановката е следната. От дясната страна има дълга поредица от псевдокласически сталински сгради, която започва от самия ъгъл с Техникума. Именно от „класическата" страна попада и нашата сграда. На кръстовището от ляво е новият лъскав хоризонтален обем на мола, а след него е училището и част от блоковете на условно модерната Зона Б5. С една дума средата тук е стилово нееднородна, и от друга страна, както на много места в София развитието тепърва предстои. Тази неопределеност ни подсказа известна аналогия с офис сградите в Чикаго от първата половина на 20 век.

Така стигаме и до втората отправна точка в нашия анализ – фактът, че това е офис сграда. Функцията, наред с малкия парцел и голямата разрешена височина, предопределят развитието по вертикала. Тъй като се намесваме в градската тъкан и създаваме нов вертикален репер, се ограничихме в използването на минимален набор от изразни средства. На практика първоначално те бяха класическа поредица от разпознаваеми елементи - плочи с колонади между тях. Пречупихме тези елементи през призмата на Модерността и те се превърнаха в знаци за сглобяемост, напомнящи двойно Т-панели. Колонадите се запазиха, но през средата на всяка колона и плоча преминават фуги, които разделят на пръв поглед монолитната стуктура на много по-дребни съставни части.

Ако допуснем, че живеем в първата половина на 20-ти век, вероятно щяхме да спрем дотук/анализът би спрял дотук. Сградата би представлявала гладък вертикален обем с описаното членение на фасадата. Но светът, в който живеем днес е постмодерен, с точно толкова версии за него, колкото хора го населяват. Още веднъж пречупихме формата, като този път я подложихме на всички възможни сили на привличане/отблъскване, съответно с посоките, в които те действат. Така всяка „колонада" тръгна по собствен път, доколкото всички те продължават да са част от едно цяло.

Ако от общата концепция преминем към конкретната форма, се появяват още няколко елемента, които заслужават внимание. „Кулата" или основната част на сградата е изградена от дву- и триетажни колонади, разместени една спрямо друга. В план те заемат еднакъв периметър, разликите са в разположението им. Един от етажите е „междинен" като пауза в поредицата. В него колонадата отсъства, а конструкцията е скрита зад стъклото. На няколко места в строгата структура на обемите се появяват „грешки" – плътни ниши вместо стъкло между колони.

От двете страни на кулата сградата продължава на височината на околните. По двете улици между кулата и съседните сгради се появяват обеми с отвори в тях, които осъществяват и смекчават прехода. Тези междинни обеми от своя страна са отделени от кулата с непрекъсната стъклена фуга, която ги следва в план и по вертикала.

Част от покривите на стърчащите и на страничните обеми се използва за тераси, а останалата – за покривно озеленяване.

Сградата има всички предпоставки да се превърне в истински репер за града – не просто градоустройствена вертикала, а характерен знак, който едновременно произлиза от мястото и на свой ред го насища с нов смисъл.Всички проекти на Aedes Studio

3D: Хотел в Боровец от Aedes Studio

3D: Хотел в Боровец от Aedes Studio

Проект: Хотел в Боровец Студио: Aedes Studio Тип: Хотел Местоположение: к.к. Боровец, България Описание: Хотелът е разположен на входа на ко...

3D: Апартаментен хотел в Равда от Aedes Studio

3D: Апартаментен хотел в Равда от Aedes Studio

Проект: Апартаментен хотел в Равда Студио: Aedes Studio Тип: Хотел Местоположение: Равда, България Описание: Парцелът се намира в Равда, на „първ...

3D: Жилищна сграда на ул. Любата от Aedes Studio

3D: Жилищна сграда на ул. Любата от Aedes Studio

Проект: Жилищна сграда на ул. Любата Студио: Aedes Studio Инвеститор: Билдсистемс Тип: Жилищна сграда Местоположение: София, България Описание: ...

Жилищна сграда на ул. Д. Хаджикоцев от Aedes Studio

Жилищна сграда на ул. Д. Хаджикоцев от Aedes Studio

Проект: Жилищна сграда на ул. Д. Хаджикоцев Студио: Aedes Studio Инвеститор: Билдсистемс Тип: Жилищна сграда Площ: 1229 кв.м Местоположение: Соф...

3D: Офис сграда Урбано модул от Aedes Studio

3D: Офис сграда Урбано модул от Aedes Studio

Проект: Урбано модул Студио: Aedes Studio Възложител: Аргогруп-екзакт Изпълнител: Софбилд Тип: Офис сграда Местоположение: София, България Описа...

3D: Жилищна сграда Red Apple от Aedes Studio

3D: Жилищна сграда Red Apple от Aedes Studio

Проект: Red Apple Студио: Aedes Studio Изпълнител: Софбилд Тип: Жилищна сграда с магазини и офиси Местоположение: София, България Описание: като...

3D: Офис сграда Q Center от Aedes Studio

3D: Офис сграда Q Center от Aedes Studio

Проект: Q Center Студио: Aedes Studio Изпълнител: Билд Системс Тип: Офис сграда с магазини и заведения Площ: 8000 кв.м. Местоположение: София, Б...

Сграда Jaclyn от Aedes Studio

Сграда Jaclyn от Aedes Studio

Проект: Jaclyn Студио: Aedes Studio Инвеститор: Sofbuild Тип: Сграда с жилищни и офис части Площ: РЗП = 21 000 кв.м Местоположение: София, Българ...

Всички коментари на арх. Росица Браткова

Арх. Росица Браткова: София не може да е европейски град, ако в него не живеят…

Арх. Росица Браткова: София не може да е европейски град, ако в него не живеят европейци

Темата за архитектурното соц наследство на София продължава да ни вълнува. След като видяхте коментарите на арх. Валери Гюров от Трансформатори и на а...

Арх. Росица Браткова от Aedes Studio: Има ли смисъл от архитектурните конкурси

Темата за конкурсите в България продължава да е "горещият картоф" сред архитектурната гилдия в страната. Съществуват ли ясни критерии за избор на побе...


DeZona.com © DezonaGroup Ltd. All rights reserved.

Top Desktop version