DeZona.com

Къщата с червените врати в с. Солища от Борисов и Борисов Архитекти

Къщата с червените врати в с. Солища от Борисов и Борисов Архитекти фотография: Минко Минев за сп. Bravacasa

Проект: Къщата с червените врати

Дизайн: студио Борисов и Борисов Архитекти

Тип: къща за гости

РЗП: 500 кв. м

Местоположение: с. Солища, близо до с. Широка лъка, Родопите

Описание: Проект за къща, вдъхновен от местните архитектурни традиции в Родопите. За реализацията са използвани основно дърво и камък. Къщата е на три нива и разполага с голяма тераса. Входните врати са в отличителен ръждивочервен цвят, откъде идва и името на къщата. Отдава се под наем и може да бъде наета за 350 лв. на вечер. За повече информация вижте сайта

Галерия екстериор:

Галерия интериор:

Галерия макети:

Чертежи дървени елементи:

Разпределения:

Още за проекта от арх. Борис Борисов:

Най-големият проблем на всеки интериорен архитект е, че получава една готова „кутия" и ще-не ще, трябва да се съобразява с нея. С малки изключения, той не може да формира и префасонира, както си иска, най-важното – пространството! При този проект извадихме голям късмет. Клиентът дойде с празна скица на имота и можехме да започнем от самото начало. Това беше открита възможност да обхванем цялостно един архитектурен обект, решавайки предварително всички важни архитектурни проблеми. Започнахме с анализ на ситуацията – търсене на най-подходящото място за строително петно, имайки предвид формата и конфигурацията на парцела и особено плашещата на пръв поглед денивелация в дълбочина от 7,5 м. Съставихме предварително задание за проектиране, съобразено с най-общите виждания на клиента за съдържание на сградата и бюджет, в който трябва да се вместим. След това направихме два алтернативни варианта – като функционална организация на пространствата и като визия. Единият вариант надделя и се наложи с няколко второстепенни идеи от другия. Тук спряхме за малко и на базата на получените параметри от окончателния идеен вариант направихме проектобюджет – една немаловажна фаза от целия процес, която има за цел да информира възложителя за това „къде сме ние". По този начин още веднъж, преди да е започнало техническото проектиране, преосмислихме инвестицията – като основни параметри на застрояване (площ и обеми), като ниво на довършителните работи и вложени материали. Завършвайки последните детайли на идейния проект, се убедихме окончателно в посоката на търсене на архитектурния образ и звученето на къщата. В сърцето на Родопите, на 3 км от Широка Лъка не може да си брутален и суперсъвременен. В същото време, идеята къщата да приютява гости, които бягат, макар и за малко, от големия град, предпостави до голяма степен избора на материали, носещи "природно звучене". От друга страна, не искахме да имитираме праволинейно местната възрожденска архитектура - това би било елементарно и безхитростно, още един пирон в ковчега на Пампорово.

От силната денивелация на терена къщата стана на полунива, откъдето произлязоха множество интересни обеми. Като съдържание, останаха шест малки двойни стаи, всяка със собствен санитарен възел и обширни „обществени" пространства - кухня и трапезария, впечатляващ хол с камина, който има непосредствена визуална връзка с втори хол на второ ниво. Всички помещения гледат на юг. На север, към пътя, къщата е едноетажна и затворена. Единствено главен вход и двоен гараж отварят плътната фасада.

Материалите са: камък, дърво и мазилка, колкото и шаблонно да звучи, но използвани истински, в тяхната тектонична същност – камъкът е подреден в едри неразчленени стени, без отвори, действащ със своята едра плът. Изкуственият камък, бетонът, оставихме видим по подпорните стени с отпечатъците от кофражните дъски. В холовете той е под формата на пердашен бетон, хитро имитиращ пръстен под. Стълбището е със саморазливка. Дървото, от своя страна, е организирано като истински конструктивен елемент, изявен активно във визуално отношение чрез дървените ферми в хола, както и чрез специално конструирани стрехи и перголи, подпорни стени пред къщата от плет, вътрешен стълбищен парапет от боядисани летви и т.н.

Трябва да разкажа малко повече за дървото и камъка като основни материали в реализацията на проекта. Те влязоха в ролята на формообразуващ елемент, който същевременно определя характера и излъчването на пространството. Това е тектоника – да използваш един материал според конструктивната му същност и той тъкмо с нея да подкрепи, или защо не и да създаде естетика. Един опит за това са дървените покриви на къщата. Тя е покрита просто, с три едноскатни покрива. Наличието на големи вътрешни (хол, емпоре) и външни (голяма южна тераса) пространства доведе до предизвикателството да се опитаме да ги покрием цялостно, без междинни колони, които да пречат, и същевременно да не се компрометираме с използването на подразбиращия се материал - стоманобетонът. Дървените покривни конструкции в случая нямаха алтернатива.

Основният носещ елемент при хола са дървените ферми - членят го и го пропорционират, без конструкцията да прави исторически препратки. Те се състоят от горен пояс и вертикален елемент „поп" (натиснат вертикален елемент), работещи на натиск, и долен пояс, който е опънат. Свързването между отделните елементи става посредством стоманени планки на болтова връзка. Фермите стъпват в двата си края на стоманени „обувки". Конструктивните дървени елементи са направени от слепени една за друга дребноразмерни дъсчици, които образуват крайното сечение. По този начин се пести материал, защото се използва отпадъчна дървесина и можем да получим големи сечения и дължини, които иначе в естествени условия не съществуват. И не на последно място - с тази технология е намален до минимум рискът от измятане. Всичките тези фактори, взети заедно, позволяват да се постигне сериозното подпорно разстояние от 6,30 м, което не би могло да се получи с традиционна дървена конструкция. Трите ферми са разположени по дължина на падането на ската. Разстоянието помежду им позволява да се използват обикновени дървени фасонни елементи – столици. Върху тях се разполагат ребрата през 70-80 см и съответно - дъсчената обшивка.

Стряхата над голямата южна тераса покрива пространство с дълбочина 1,90 м. Този факт ни задължи и тук да използваме по-специални техники, тъй като традиционното дървено ребро със сечение 10/12 см не би могло да излезе толкова напред и същевременно да носи тежкото бреме на бетоновите керемиди върху себе си. За целта пуснахме дълбоки ребра през 100-120 см, които да излизат конзолно напред от фасадата на около 1 м. Върху тях, успоредно на фасадата и перпендикулярно на реброто, поставихме традиционната столица, която всъщност да подпре по-напред реброто. Основните носещи ребра също са направени от лепено сечение като поясите на фермите. Конструктивната им идея е да работят като кобилица. Стъпили са по средата върху надзида - колкото излизат напред, толкова влизат и навътре в таванското пространство. Там са подпряни с вертикално бичме и същевременно са вързани към стоманобетонната плоча. Под вертикалния натиск на керемидите и конструкцията отпред, насещото ребро се стреми да се завърти по часовниковата стрелка. Закотвянето обаче не му позволява. При обратна тяга, например от вятър, задният закотвен край натиска върху бичмето, което осигурява неизменяемост на конструкцията. Дълбоките носещи ребра на южната фасада почти дефинират архитектурен ред от конзоли и напомнят някои класически композиционни принципи.

Стълбищният парапет също е от дърво, в „стила" на къщата. Вертикалните носещи подпори и ръкохватката са с "по-тлъсто" сечение. Пълнежната структура е от прави, тънки летви, подредени на пръв поглед хаотично - с една дума получихме модернистичен плет. Парапетът е от боядисани в бяло дървени елементи с различно сечение. Челцата на летвите са оцветени в червено и черно в традицията на „Де Стийл" по идея на домакинята. Като стана дума за това, отиваме на подпорните стенички в двора пред къщата - един истински плет, такъв, какъвто го помним от старите селски къщи. Вертикалните дървени колонки на оградата са хванати към бетонов елемент и нямат директен контакт с терена. Плетът укрепва склона заедно със засадените юниперус, сабина, берберис и лоницера. По този начин получихме равна площадка пред къщата, без да използваме бетонови подпорни стени. Представям си къщата след 15-ина години. Плетът е почти изгнил, склонът е „буренясал" с бербериси, лигуструми и т.н. Оградата следва същата посока. Направена е от обелени чамови мертеци, които по-скоро отбелязват границата, отколкото да я охраняват. С течение на времето тя ще се впише в ландшафта и ще се „разтвори" в зеленината на двора.

Пълното техническо и работно проектиране обезмисли правенето на специални интериорни разработки. Предварително зададените параметри на богатите общи пространства и функционалната структура улесниха неимоверно задачата. Честият авторски надзор, консултациите при избор на цветове и материали, както и упоритостта на клиента бяха напълно достатъчни да се получи този интериор - едро звучене, без дреболии и излишни детайли, с впечатляващо присъствие на дървените конструкции. Нито много модерно, нито много романтично, и в крайна сметка една показателна алтернатива за това как бихме могли да строим в планински курорт.

Снимките са предоставени от Борисов и Борисов Архитекти. Всички проекти и мнения на Борисов и Борисов Архитекти 

Реконструкция на апартамент Е.М. от Борисов и Борисов Архитекти

Реконструкция на апартамент Е.М. от Борисов и Борисов Архитекти

Проект: Апартамент Е.М. Студио: Борисов и Борисов Архитекти  Площ: 64,80 кв.м. Meстоположение: София, България Описание: Преустройство на мал...

Преустройство на апартамент A.Г. oт Борисов и Борисов Архитекти

Преустройство на апартамент A.Г. oт Борисов и Борисов Архитекти

Проект: Апартамент А.Г. Студио: Борисов и Борисов Архитекти Площ: 106 кв.м. Местоположение: София, България Описание: Пълна реконструкция на жилищ...

Къщата с червените врати в с. Солища от Борисов и Борисов Архитекти

Къщата с червените врати в с. Солища от Борисов и Борисов Архитекти

Проект: Къщата с червените врати Дизайн: студио Борисов и Борисов Архитекти Тип: къща за гости РЗП: 500 кв. м Местоположение: с. Солища, близо до ...

Лофт от Борисов и Борисов Архитекти

Лофт от Борисов и Борисов Архитекти

Студио: Борисов и Борисов Архитекти Тип: лофт Площ: 116 кв.м Местоположение: София, България Описание: Едно от първите жилища – лофтове в България...

Арх. Борис Борисов: Соцът остави много по-добри архитектурни примери от Пост-соца

Арх. Борис Борисов: Соцът остави много по-добри архитектурни примери от Пост-соца

Интервю: сп. Домът Вижте интервюто, което арх. Борис Борисов от Борисов и Борисов Архитекти даде за списание Домът преди време. Темата е вс...

Борисов и Борисов Архитекти: Парите не са достатъчно условие, за да се получи архитектура

Борисов и Борисов Архитекти: Парите не са достатъчно условие, за да се получи архитектура

Интервю: сп. Домът Вижте специалното ни интервю с Ева и Борис от Борисов и Борисов Архитекти. Ще разберете подробности от личния им живот, ще на...

Фондация I Can Too изгражда нов център за деца аутисти в Пловдив. Проектът е на…

Фондация I Can Too изгражда нов център за деца аутисти в Пловдив. Проектът е на Борисов и Борисов Архитекти

Студио Борисов и Борисов Архитекти проектира безвъзмездно център за деца с аутизъм в Пловдив. Инициативата е на фондация "И АЗ МОГА" (I Can Too). Нови...

Арх. Борис Борисов: Никога няма да се занимавам с политика

Арх. Борис Борисов: Никога няма да се занимавам с политика

Интервю: сп. Домът Арх. Борис Борисов е един от най-креативните агенти на родната ни архитектурна гилдия. Един от основателите на студио Борисов и Бо...

DeZona.com © DezonaGroup Ltd. All rights reserved.

Top Desktop version